Linie do produkcji gąsiorów


 • Dwuprogramowa linia automatyczna do produkcji gąsiorów dużych z taśmy stalowej o szerokości 400mm i wsadu pozyskanego ze stnadardowych arkuszy o szerokości 400mm x 2000mm

 • Dwuprogramowa linia automatyczna do produkcji gąsiorów małych z taśmy stalowej o szerokości 300mm i wsadu pozyskanego ze stnadardowych arkuszy o szerokości 300mm x 2000mm
 
 

Parametry i dane techniczne maszyn:
 
 •  Rozwijak stacjonarny o nośności do 3 ton rozprężny centrycznie, o średnicy rozprężania od 400-500mmz mechaniczna regulacja pasa wsadu w ciagłym naprężeniu pomiędzy linia, a rozwijakiem.
 • Zespół wałów profilujacych
 • Prasę tłoczącą
 • Zespół noży tnących na określoną komputerowo długość.
 • Stół odbierajacy.
 • Dotykowy pulpit sterowniczy z kolorowym wyświetlaczem zarzadząjacym pracą linii, pulpit dotykowyGOT 100 seria 15 55, pełna rejestracja produkcji, możliwość zapisu danych na karcie CF, edycja produkcji wraz z wykresami, menu w języku polskim (możliwość wielojęzykowa), panel przesuwny wzdłuż osi maszyny.
 
Obydwie linie przeznaczone są do automatycznego cyklu tłoczenia blach z taśm stalowych oraz  z wsadu 400mm x 2000mm oraz 300mm x 2000mm. Specjalna konstrukcja prowadzenia wsadu umożliwia tłoczenie blach pozyskiwanych z formatu arkuszy standardowych sprzedawanych przez wszystkich producentów blachy.
Możliwość przetłoczenia od długości 1000mm.
 
Maszyny do profilowania gąsiorów w odróżnieniu od standardowych tego typu urządzeń jest o 50% mniejsza w związku z czym zmniejsza koszty usytuowania takiej maszyny.
Jej walorem jest za to stosowanie krótkich 2000mm długości blach do procesu ich przerabiania. Najkrótszy wsad mieści sie w długości 1000mm. Linia automatyczna do produkcji gąsiorów ma zastosowanie we wszystkich tłoczniach, w których zachodzi konieczność szybkiej zmiany asortymentów pod względem kolorów blach jak i również świadczenia usług w tym zakresie..
 
Wydajność automatu do produkcji gasiorów od 120 - 200 szt/h
 
Produkcja gąsiorów o parametrach 2000mm długości umożliwia duże zmniejszenie stanu magazynowania blach w porównaniu do maszyn, w których zastosowano technologię produkcji z taśm stalowych.
 
Linia automatyczna do produkcji gasiorów sterowana jest centralnym komputerem. Układ sterowania elektrycznego zlokalizowany jest na pulpicie wyświetlacza przesuwnego wzdłuż osi maszyny wyświetlacza dotykowego pozwalajacego na:
 • sterowanie ręczne poszczególnymi funkcjami maszyny
 • umożliwia realizacje cyklu automatycznego maszyny
 • sprawdza stan maszyny
 • sygnalizuje w razie konieczności awarię
 • umożliwia realizacje komunikacji: operator - maszyna
 
W zależności od potrzeb linia może być wykorzystywana w trybie recznym lub autmatycznym, w każdej chwili operator może skontrolować stan sygnałów elektrycznych przychodzących do sterownika PLC pojawijących się na wyświetlaczu pulpitu sterowniczego oraz zaprogramować na nim potrzebny cykl maszyny. 
 
Liczniki darmowe